Oferta

Badania kierowców

 • Wszystkich kategorii prawa jazy (A, B, C, D, E, dawne świadectwo kwalifikacji)
 • Pojazdów uprzywilejowanych
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • Skierowanych przez policje w związku z:
  • przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych
  • spowodowaniem wypadku drogowego
  • prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego

Badania operatorów

 • wózków widłowych
 • wózków akumulatorowych
 • suwnic
 • maszyn w ruchu
 • koparek
 • dźwigów

Badania do orzekania o niepełnosprawności

 • badanie osobowości
 • testy organiczne
 • testy inteligencji

Badanie kończy się wydaniem opinii psychologicznej (najczęściej następnego dnia po badaniu).

senke - sala egzaminacyjna